Учебная работа № 76803. «Диплом Оплата труда в акционерном обществе

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 76803. «Диплом Оплата труда в акционерном обществе

Количество страниц учебной работы: 85
Содержание:
Введение
1 Заработная плата как экономическая категория
1.1 Сущность и назначение необходимого продукта
1.2 Заработная плата — понятие, сущность и функции
1.3 Акционерное Общество «-«- производственно-хозяйственная деятельность и назначение
2 Организация оплаты труда в современных условиях на примере АО «-»
2.1 Основные принципы организации и регулирования оплаты труда
2.2 Формы и системы оплаты труда применяемые в АО «Оренбургзаводстрой»
2.3 Состав и структура фонда оплаты труда
2.4 Факторы, влияющие на оплату труда
3 Совершенствование оплаты труда в условиях антикризисного управления
3.1 Недостатки в оплате труда
3.2 Пути выхода из кризиса и совершенствование действующих систем оплаты труда
Заключение
Список используемых источников

Стоимость данной учебной работы: 1950 руб.Учебная работа № 76803. "Диплом Оплата труда в акционерном обществе
Форма заказа готовой работы

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант


  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским

  соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Выдержка из похожей работы

   
  Роль і  місце корпоратизації у становленні ринкових відносин в Україні.

  Становлення
  ринкових відносин передбачає формування ефективних власників, системи взаємодії
  їхніх інтересів, визначення місця держави в управлінні рухом наявних фінансових
  інструментів і корпоративних прав,Такий процес може відбуватися шляхом
  роздержавлення,Роздержавлення передбачає перехід до управління акціями
  колишніх державних підприємств, при якому всі функції пов’язанні з
  господарським управлінням, переходять до компетенції органів управління
  корпоратизації,Акціями корпоратизованих підприємств можуть володіти банки,
  колективи підприємств, що розпродаються, акціонерні товариства та інші учасники
  економічної системи,Отже, корпоратизація як форма існування господарюючими
  суб’єктами, а функції управління акціями підприємств вже випущеними в обіг
  передати міністерствам, банкам, біржам та іншими організаціями ринкової
  інфраструктури.

  Взаємопроникнення
  окремих елементів процесів роздержавлення, приватизація і корпоратизація має на
  меті по своїй сутності скорочення державного втручання в різні сфери
  економічного і соціального життя суспільства,Це відбувається шляхом
  послідовної зміни форм власності,По своїй суті процес корпоратизації – це
  перетворення державного підприємства у закрите акціонерне товариство.
  Приватизація ж є передачею (продажем) державної власності у колективну чи
  приватну власність.

  Після
  закінчення процесу акціонування на промислове підприємство покладають нові
  функції – функції учасника фондового ринку,Методологія і методика підготовки
  законодавчого і нормативного забезпечення у галузі приватизації багато в чому
  зумовлює і подальші напрямки розвитку підприємств, формування органів
  управління і структури взаємозв’язків між ними, взаємовідносин з органами
  державного регулювання.

  Основні
  передумови створення акціонерних товариств у процесі приватизації такі:

  §  
  Нормативне
  забезпечення процесу приватизації, чинники, викликані необхідністю змін у
  процедурі проведення приватизації, переваги та недоліки застосування засобів
  приватизації в різних групах об’єктів;

  §  
  Створення
  конкурентоспроможної сфери товаровиробників за рахунок малої приватизації та її
  впливу на фондовий ринок (наприклад, реєстрація закритих акціонерних товариств
  у процесі малої приватизації, реєстрація емісії, укладання договорів з
  реєстраторами тощо).

  Створений
  на цей час механізм управління акціонерним товариством взаємодіє з навколишнім
  економічним середовищем інакше, ніж механізм управління об’єктами державного
  підпорядкування,Кожний елемент ієрархічної структури управління в акціонерному
  товаристві має свої специфічні завдання,Пропозиції щодо їхнього вирішення
  також є частиною системного аналізу принципів створення акціонерного товариства
  у процесі приватизації.

  Реструктуризація
  промислового комплексу характеризується різким збільшенням частки підприємств
  недержавної форми власності і, насамперед, акціонерних товариств,Серед великих
  товаровиробників переважає така організаційно-правова форма, як відкриті
  акціонерні товариства.

  Мала
  приватизація є процесом, на тлі якого проходить акціонування,Найтіснішим
  взаємозв’язок малої приватизації при формуванні акціонерних товариств
  виявляється у тому, що:

  §
  Мала
  приватизація активізує розвиток фондового ринку країни, оскільки сприяє
  збільшенню кількості акціонерних товариств, створенню нових можливостей для
  діяльності професійних учасників фондового ринку, накопиченню капіталу, який
  надалі реалізується у великій приватизації, на фондовому ринку, в інвестиційній
  діяльності;

  §
  Мала
  приватизація сприяє розвитку конкурентного середовища,На базі приватизованих
  об’єктів створюються невеликі за розмірами підприємства, які можуть конкурувати
  з окремими підприємствами – виробниками певних видів продукції;

  §
  Акціонерні
  товариства створені на базі виробничих підприємств (об’єднань), мають обмежену
  місткість на ринку праці,Мала приватизація виявляє позитивний вплив не
  економічне середовище шляхом постійного залучення трудових ресурсів у
  невиробничу сферу.

  У
  соціальному плані корпоратизації має справедливий характер і забезпечує
  збалансованість інтересів державних і трудових колективів, окремих працівників,
  надаючи їм можливість стати повноправним власником і одержувати однаковий доход
  за акціями,Корпоратизація дає змогу упорядкувати інтереси функціонуючих
  підприємств і структур по горизонталі і вертикалі, відтак ефективна робота
  виробника стає вигідною і йому, і державі, і територіальним органам управління.

  Процес
  ринкового реформування потребує поглибленого теоретичного дослідження нових
  макро- та мікроекономічних проблем, пов’язаних з процесами роздержавлення та
  приватизації, усталенням нових організаційно-правових форм та форм
  господарювання, а також їхньою реструктуризацією.

  Важливою
  складовою структурної трансформації економіки є виникнення корпоративного
  сектору, який є базовим для функціонування ринкової економіки»

  Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика