Учебная работа № 76803. «Диплом Оплата труда в акционерном обществе

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 76803. «Диплом Оплата труда в акционерном обществе

Количество страниц учебной работы: 85
Содержание:
Введение
1 Заработная плата как экономическая категория
1.1 Сущность и назначение необходимого продукта
1.2 Заработная плата — понятие, сущность и функции
1.3 Акционерное Общество «-«- производственно-хозяйственная деятельность и назначение
2 Организация оплаты труда в современных условиях на примере АО «-»
2.1 Основные принципы организации и регулирования оплаты труда
2.2 Формы и системы оплаты труда применяемые в АО «Оренбургзаводстрой»
2.3 Состав и структура фонда оплаты труда
2.4 Факторы, влияющие на оплату труда
3 Совершенствование оплаты труда в условиях антикризисного управления
3.1 Недостатки в оплате труда
3.2 Пути выхода из кризиса и совершенствование действующих систем оплаты труда
Заключение
Список используемых источников

Стоимость данной учебной работы: 1950 руб.Учебная работа № 76803.  "Диплом Оплата труда в акционерном обществе
Форма заказа готовой работы

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским

соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha

Выдержка из похожей работы

 
Роль і  місце корпоратизації у становленні ринкових відносин в Україні.

Становлення
ринкових відносин передбачає формування ефективних власників, системи взаємодії
їхніх інтересів, визначення місця держави в управлінні рухом наявних фінансових
інструментів і корпоративних прав,Такий процес може відбуватися шляхом
роздержавлення,Роздержавлення передбачає перехід до управління акціями
колишніх державних підприємств, при якому всі функції пов’язанні з
господарським управлінням, переходять до компетенції органів управління
корпоратизації,Акціями корпоратизованих підприємств можуть володіти банки,
колективи підприємств, що розпродаються, акціонерні товариства та інші учасники
економічної системи,Отже, корпоратизація як форма існування господарюючими
суб’єктами, а функції управління акціями підприємств вже випущеними в обіг
передати міністерствам, банкам, біржам та іншими організаціями ринкової
інфраструктури.

Взаємопроникнення
окремих елементів процесів роздержавлення, приватизація і корпоратизація має на
меті по своїй сутності скорочення державного втручання в різні сфери
економічного і соціального життя суспільства,Це відбувається шляхом
послідовної зміни форм власності,По своїй суті процес корпоратизації – це
перетворення державного підприємства у закрите акціонерне товариство.
Приватизація ж є передачею (продажем) державної власності у колективну чи
приватну власність.

Після
закінчення процесу акціонування на промислове підприємство покладають нові
функції – функції учасника фондового ринку,Методологія і методика підготовки
законодавчого і нормативного забезпечення у галузі приватизації багато в чому
зумовлює і подальші напрямки розвитку підприємств, формування органів
управління і структури взаємозв’язків між ними, взаємовідносин з органами
державного регулювання.

Основні
передумови створення акціонерних товариств у процесі приватизації такі:

§  
Нормативне
забезпечення процесу приватизації, чинники, викликані необхідністю змін у
процедурі проведення приватизації, переваги та недоліки застосування засобів
приватизації в різних групах об’єктів;

§  
Створення
конкурентоспроможної сфери товаровиробників за рахунок малої приватизації та її
впливу на фондовий ринок (наприклад, реєстрація закритих акціонерних товариств
у процесі малої приватизації, реєстрація емісії, укладання договорів з
реєстраторами тощо).

Створений
на цей час механізм управління акціонерним товариством взаємодіє з навколишнім
економічним середовищем інакше, ніж механізм управління об’єктами державного
підпорядкування,Кожний елемент ієрархічної структури управління в акціонерному
товаристві має свої специфічні завдання,Пропозиції щодо їхнього вирішення
також є частиною системного аналізу принципів створення акціонерного товариства
у процесі приватизації.

Реструктуризація
промислового комплексу характеризується різким збільшенням частки підприємств
недержавної форми власності і, насамперед, акціонерних товариств,Серед великих
товаровиробників переважає така організаційно-правова форма, як відкриті
акціонерні товариства.

Мала
приватизація є процесом, на тлі якого проходить акціонування,Найтіснішим
взаємозв’язок малої приватизації при формуванні акціонерних товариств
виявляється у тому, що:

§
Мала
приватизація активізує розвиток фондового ринку країни, оскільки сприяє
збільшенню кількості акціонерних товариств, створенню нових можливостей для
діяльності професійних учасників фондового ринку, накопиченню капіталу, який
надалі реалізується у великій приватизації, на фондовому ринку, в інвестиційній
діяльності;

§
Мала
приватизація сприяє розвитку конкурентного середовища,На базі приватизованих
об’єктів створюються невеликі за розмірами підприємства, які можуть конкурувати
з окремими підприємствами – виробниками певних видів продукції;

§
Акціонерні
товариства створені на базі виробничих підприємств (об’єднань), мають обмежену
місткість на ринку праці,Мала приватизація виявляє позитивний вплив не
економічне середовище шляхом постійного залучення трудових ресурсів у
невиробничу сферу.

У
соціальному плані корпоратизації має справедливий характер і забезпечує
збалансованість інтересів державних і трудових колективів, окремих працівників,
надаючи їм можливість стати повноправним власником і одержувати однаковий доход
за акціями,Корпоратизація дає змогу упорядкувати інтереси функціонуючих
підприємств і структур по горизонталі і вертикалі, відтак ефективна робота
виробника стає вигідною і йому, і державі, і територіальним органам управління.

Процес
ринкового реформування потребує поглибленого теоретичного дослідження нових
макро- та мікроекономічних проблем, пов’язаних з процесами роздержавлення та
приватизації, усталенням нових організаційно-правових форм та форм
господарювання, а також їхньою реструктуризацією.

Важливою
складовою структурної трансформації економіки є виникнення корпоративного
сектору, який є базовим для функціонування ринкової економіки»