Учебная работа № 76690. «Диплом Легкая промышленность субъекта Федерации

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Учебная работа № 76690. «Диплом Легкая промышленность субъекта Федерации

Количество страниц учебной работы: 80
Содержание:
Введение………………………………………………………………….. 4
1. Теоретические основы анализа размещения производства 1.1. Закономерности, условия и факторы размещения производства в различных экономических системах
1.2. Особенности размещения производства в легкой промышленности 16
2. Анализ развития и размещения отраслей легкой промышленности в субъекте Федерации
2.1. Особенности размещения отраслей легкой промышленности
в субъекта Федерации ………………………………………………
2.2. Обзор развития предприятий легкой промышленности ………………
3. Технико-экономический анализ работы предприятия легкой
промышленности (на примере ОАО ………………………..
3.1. Выпускаемая продукция …………………………………………… 53
3.2. Итоговые показатели работы ОАО за 2005 год ………
3.3. Обеспечение сырьевыми ресурсами ………………………………
3.4. Особенности поставки продукции …………………………………
3.5. Финансовые результаты ОАО « » …………………………
3.6. Анализ баланса ОАО « » за 2005 год ……………………..
4. Основные направления развития легкой промышленности .
Заключение………………………………………………………………..
Список использованных источников …………………………………

Стоимость данной учебной работы: 4290 руб.Учебная работа № 76690. "Диплом Легкая промышленность субъекта Федерации
Форма заказа готовой работы

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским
  соглашением
  и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Выдержка из похожей работы

  Щоб успішно вести боротьбу за зниження собівартості продукції,
  потрібно знати з чого вона складається і які фактори впливають на її
  величину для більш повного обліку їх при розробці плану по витратам на
  виробництво, прибутку і рентабельності,Зниження собівартості – це не одноразовий акт, а повсякденне завдання,
  яке стоїть перед керівництвом підприємства, багатоплановий процес, який
  потребує системного підходу і єдиного управління,До факторів, що забезпечують зниження собівартості продукції
  відносяться: використання найновіших технологій, економія сировини,
  електроенергії, підвищення продуктивності праці, зниження збитків від браку
  і простоїв, поліпшення використання основних виробничих фондів, зниження
  витрат на збут продукції, упорядкування витрат на апарат управління, зміна
  структури виробничої програми в результаті асортиментних зрушень та ін,Собівартість продукції може знижуватись і за рахунок скорочення умовно-
  постійних витрат в результаті зростання об’єму виробництва і реалізації.
  Щоб уникнути виникнення перевитрат коштів підприємство може використовувати
  різні норми і нормативи витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів
  – галузеві (стандарти) або самостійно розроблені підприємством,Варто зауважити, що в останні роки спостерігається тенденція до
  зростання витрат на виробництво і реалізацію продукції,До збільшення
  собівартості призводять збільшення вартості сировини, матеріалів, палива,
  енергії, обладнання, збільшення процентних ставок за користування кредитом,
  підвищення тарифів на транспортні послуги, збільшення витрат на рекламу.
  Збільшується сума амортизаційних відрахувань, в тому числі через переоцінку
  основних фондів і введення індексації,Велику роль відіграє збільшення
  питомої ваги заробітної плати в структурі витрат в умовах лібералізації цін
  і соціальної напруженості,Одночасно збільшуються витрати на соціальне і
  медичне страхування, пенсійне забезпечення, в державний фонд зайнятості, на
  різні компенсаційні витрати,Все це зумовлює наступний виток інфляції,Для того, щоб отримати якнайбільший прибуток (забезпечити собі
  технічний і соціально-економічний розвиток) підприємству потрібно
  намагатись максимально знижувати витрати виробництва (собівартість),Для
  цього необхідно постійно слідкувати за співвідношенням між доходами і
  витратами, пов’язаними з випуском продукції,Саме це співвідношення є
  визначальним для прийняття рішення про те, яку продукцію виробляти, яким
  чином і які послуги надавати.Розділ І В економічній теорії собівартість визначається як відокремлені від
  категорії вартості витрати на споживчі засоби виробництва і заробітну плату
  для забезпечення їх повернення в процесі відтворення продукту,В собівартості продукції знаходить своє конкретне вираження дія
  економічних законів через процеси, що допомагають зниженню витрат.
  Характером виробничих відносин і дією економічних законів зумовлена
  об’єктивна необхідність систематичного зниження собівартості за рахунок
  прискорення НТП, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження,
  впровадження маловідходних і безвідходних технологій, інтенсифікації всього
  суспільного виробництва, якості управління, природних, географічних та
  інших факторів,Найбільш повно проявляється взаємозв’язок собівартості з такими
  категоріями як прибуток і ціна,В економічній науці природа собівартості досліджується в нерозривному
  зв’язку з вартістю»

  Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика