Учебная работа № 75368. «Диплом Стратегии инвестирования в ценные бумаги

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № 75368. «Диплом Стратегии инвестирования в ценные бумаги

Количество страниц учебной работы: 70
Содержание:
Введение
1. Теоретические основы инвестирования в ценные бумаги
1.1. Понятие и классификация ценных бумаг
1.2. Инвестиционные качества ценных бумаг
1.3. Стратегии инвестирования в ценные бумаги и их разновидности
2. Анализ инвестирования в ценные бумаги в ОАО «-»
2.1. Организационно-экономическая характеристика ОАО «-»
2.2. Эффективность управления портфелем в ОАО «-»
2.3. Анализ стратегий инвестирования в ценные бумаги в ОАО «-» 51
3. Особенности стратегии инвестирования в ценные бумаги в условиях кризиса
3.1. Особенности инвестиционных качеств ценных бумаг в современных кризисных условиях
3.2. Корректировка стратегий инвестирования в ценные бумаги в условиях кризиса
Заключение
Список литературы

Стоимость данной учебной работы: 5850 руб.Учебная работа № 75368. "Диплом Стратегии инвестирования в ценные бумаги
Форма заказа готовой работы

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант


  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским

  соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Подтвердите, что Вы не бот

  Выдержка из похожей работы

  З одного боку, для підприємств
  відкриваються ринки всієї Європи, з іншого — східноєвропейські підприємства й
  інститути опиняються в ситуації, коли вони швидко можуть витягти користь від
  своїх попередніх інвестицій, наприклад, у наукові, освітні і дослідницькі
  організації.

  Така магістраль із двостороннім рухом
  — достатня підстава для зближення інфраструктур, їх зрощування і відповідно
  формування юридичних і політичних рамкових умов,[35]

  При цьому увага повинна бути
  зосереджена на імпульсах для росту і конкуренції, обумовлених зближенням
  інфраструктур, на наслідках їх зрощування для співпраці сьогодні і в
  майбутньому, а також на пристосуванні і лібералізації політичних і юридичних
  рамок в умовах взаємозв’язку й об’єднання.

  Таким чином, на передньому плані
  знаходяться не технічні аспекти зрощування, а питання, що відносяться до
  суспільного розвитку,І це не тільки теми для політиків і шанси для великих
  господарських підприємств; ці питання стосуються малих і середніх підприємств.

  Можливості останніх набувають нового виміру,Вони
  полягають у більш високій спроможності реагувати на зміни завдяки доступу до
  інформації; більш швидкому в цьому зв’язку освоєнні стандартів ефективності і
  якості: використанні виникаючого потенціалу попиту (і відповідно одержання
  замовлень) уздовж так званого коридору росту, тобто регіональних і національних
  трас,Не великі підприємства будуть здобувати перемогу над малими, а динамічні
  над повільними.[27]

  У цих процесах неабияка роль належить прямим іноземним
  інвестиціям як одній з форм інвестування (поряд з портфельними).

  Прямі інвестиції є різновидом іноземних інвестицій, які
  супроводжуються контролем за діяльністю компанії навіть у випадку придбання
  незначної частки її акцій (на рівні 10-25%).[28] В Україні контрольний пакет акцій становить 51%.

  Володіння контрольним пакетом акцій зарубіжного
  підприємства є найвищим типом зобов’язань по відношенню до зовнішньоекономічних
  операцій,Воно не лише передбачає право власності на доход з капіталу, але
  зазвичай і більш інтенсивний обмін кваліфікованими спеціалістами і новими
  технологіями між країнами,Часто прямі іноземні інвестиції ідуть за досвідом
  здійснення експортно-імпортної діяльності.

  Основними характеристиками прямих інвестицій є:

  1)
  контроль над ними;

  2)
  високий рівень зобов’язань по
  відношенню до вкладеного капіталу, персоналу і технології;

  3)
  доступ до зовнішніх ринків;

  4)
  переважання продажів від виробництва
  за кордоном над експортом вітчизняної продукції (як правило);

  5)
  часткове право власності,[28]

  Проблема інвестицій загальновизнана в якості першорядної
  для української економіки,У цьому зв’язку питання про розмежування прямих і
  портфельних іноземних інвестицій має дуже істотне практичне значення і повинно
  одержати досить ясний відбиток у даній роботі,Основні вихідні теоретичні
  положення поняття прямих іноземних інвестицій можна згрупувати в наступні
  пункти.

  1.Прямі інвестиції справляють безпосередній і
  довгостроковий вплив на капіталовкладення в економіку (пайова участь у
  будівництві й організації господарських об’єктів, повне або часткове їх
  придбання з метою більш ефективного використання),

  2.Прямі інвестиції мають на меті одержання не тільки
  прибутку на капітал, але і повного підприємницького прибутку або основної його
  частини, а також безпосередніх або непрямих вигод від контролю над фірмою, що
  включає визначення її виробничої, закупівельно-збутової, інвестиційної,
  коопераційної, науково-технічної і фінансової політики,

  3.Прямі інвестиції припускають більш високу
  рентабельність, ніж портфельні, і з часом ведуть до помітного відтоку прибутків
  материнської компанії за кордон або викликають нові капіталовкладення за
  рахунок реінвестиції прибутків.

  4.Прямі інвестиції більшою мірою впливають на
  зайнятість, стан внутрішнього ринку, ніж портфельні.

  5.Прямі інвестиції значніше, ніж портфельні, сприяють
  зміні місця країни в міжнародному поділі праці, впливають на національну
  конкурентноздатність.

  6.Прямі інвестиції, на відміну від портфельних,
  впливають на зміну в країні відносин національної власності, викликають її
  відчуженість на користь іноземців.

  7.Прямі інвестиції відчутніше впливають на стан
  конкуренції в країні, посилюючи її або призводячи до зміцнення на внутрішньому
  ринку позицій іноземних фірм.[28]

  Прямі іноземні інвестиції являють
  собою сьогодні одну з найважливіших і найбільш динамічних складових частин
  світового руху капіталу,Досвід притягнення і використання іноземних прямих
  інвестицій як розвинутими, так і країнами, що розвиваються, свідчить, що при
  належній державній політиці вони служать потужним джерелом відновлення
  виробничого апарату країни-реципієнта (приймаючої країни), одним із важливих
  генераторів її економічного росту, ефективним засобом підвищення
  конкурентноздатності експорту, розширення і зміцнення позицій країни у світовій
  економіці.

  Прямі інвестиції вигідні тим, що не створюють зовнішньої
  заборгованості, генерують ріст кількості робочих місць, звичайно тягнуть за
  собою приплив нових технологій і модернізацію національного виробництва,
  сприяють встановленню міцних розгалужених каналів господарського
  співробітництва національних фірм з іноземними партнерами.[39]

  Відомі також і ускладнення, пов’язані з безконтрольним
  притягненням іноземних інвестицій, що можуть виражатися в спробах закордонних
  корпорацій «скинути» у приймаючу країну застарілі й екологічно
  «брудні» виробництва, поставити під контроль національні виробництва
  конкретної країни з метою зміцнення своїх конкурентних позицій на світовому
  ринку, одержати невиправданий виграш за рахунок соціальної сфери.

  Однак до сьогоднішнього дня у світовому співтоваристві
  вже накопичений великий досвід протидії цим негативним сторонам іноземного
  інвестування шляхом прийняття міжнародного кодексу поводження транснаціональних
  корпорацій, зміцнення й удосконалення національного законодавства щодо
  інвестицій, розробка взаємних договорів між країнами, що регулюють порядок
  інвестування, захист іноземних інвестицій і інші питання, пов’язані з їх
  притягненням,Одним із свідчень успішного вирішення цих проблем служить
  помітний ріст притягнення прямих іноземних інвестицій країнами, що
  розвиваються, а також країнами Східної Європи.

  Самим великим центром прогресуючого
  тяжіння іноземних прямих інвестицій в останні роки став
  Азіатсько-тихоокеанський регіон (АТР),Тут складається потенційно потужний
  центр регіональної економіки, пов’язаної каналами активної економічної
  взаємодії з розвинутими країнами»

  Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика